Michael Abdalla

MICHAEL ABDALLA (dr hab.), (ur. 1952 r.), jest natywnym użytkownikiem języka aramejskiego(syriackiego). Studia z dziedziny technologii żywności ukończył w obecnym UniwersyteciePrzyrodniczym w Poznaniu. Pracując w tejże uczelni od 1980 r. opublikował dwieksiążki i ponad sto artykułów i referatów naukowych z zakresu wiedzy o żywności i kulturzeżywienia ludów Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności asyryjskiej.Jego podstawowym miejscem pracy jest obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza(Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą), gdzie zajmuje się zagadnieniami z pograniczahistorii, literatury, kultury i etnografii społeczności asyryjskiej.

Box PDF