Mateusz Rafał Potoczny (Uniwersytet Opolski/University of Opole)

Mateusz Rafał POTOCZNY, doktor kościelnych nauk wschodnich (PIO Rzym), prezbiter diecezji opolskiej, birytualista. Specjalizuje się w liturgiach Kościołów syryjskich (studia: SEERI, Kottayam, Kerala-Indie). Adiunkt w Instytucie Liturgiki, Sztuki i Muzyki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. E-mail: mpotoczny@uni.opole.pl

ORCID: 0000-0001-5746-4218

Box PDF