Jerzy Stefański

Jerzy Stefańśki, (1940), prezbiter Archidiecezji Gnieźnieńskiej, protonotariusz apostolski, prof. em. dr hab., 1958–1965 Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, 1965 święcenia kapłańskie, 1965–1969 studia specjalistyczne z liturgiki na Wydziale Teologii KUL w Lublinie (mgr 1968), 1969–1973 dalsze studia specjalistyczne z liturgiki w Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (Anselmianum) w Rzymie (dr 1974), 1970–1973 praca w Kongregacji ds. Kultu Bożego w Watykanie, 1984–1994 konsultor Kongregacji ds. Kultu Bożego, 1988 habilitacja na ATK w Warszawie, 2002 tytuł naukowy profesora nauk teologicznych, 1988–2014 profesor i kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Autor ponad 250 publikacji naukowych. 

Box PDF