Katarzyna Maria Dźwigała

KATARZYNA MARIA DŹWIGAŁA. Autorka artykułu po ukończeniu filologii klasycznej w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego obecnie odbywa w tym ośrodku studia doktoranckie, gdzie pracuje nad rozprawą Postaci kobiece w hymnach Romana Melodosa pod opieką ks. prof. Józefa Naumowicza. Interesuje się literaturą wczesnobizantyjską i historią Kościoła do VIII w., a w szczególności hymnografią i czasami cesarza Justyniana. 

Box PDF