Jan P. Dettlaff

Jan P. Dettlaff, doktor historii sztuki, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turysty- ki w Gminie Puck. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyplomy z teologii i historii sztuki. Pasjonat ikonografii, restytutor motywu Drzewa Życia, malarz i witrażownik. Uczestnik wielu wystaw artystycznych. Dokumentalista, fotografik, animator kultury, wystawiennik. Autor i współautor szeregu publika- cji, albumów, katalogów wystaw. Członek redakcji „Zapiski Puckie”, założyciel periodyku „Zeszyty Gminy Puck”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Pla- stycznej, Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.

Box PDF