Hubert Łysy

Hubert Łysy, dr hab., prezbiter diecezji opolskiej, wykładowca w WT UO, proboszcz parafii Wrzoski.

Box PDF