Eucharystyczna obecność Chrystusa – świadectwa pierwszych wieków

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 73 - 94

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 49

Autor Michael Abdalla Mirosław Rucki

Streszczenie:

Wyrazy aramejskie używane w Kościołach asyryjskich zarówno Wschodnim jak i Zachodnim wskazują na dosłowne rozumienie realnej obecności Chrystusa w Eucharystycznym Ciele 10 wieków temu. Najbardziej starożytne znane teksty dotyczące Eucharystii potwierdzają, że takim było jej rozumienie od samego początku. W artykule zebrano i omówiono wypowiedzi pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków oraz fragmenty anafor przypisywanych autorom żyjącym w I-IV wiekach. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywistość duchowa, w większości nienamacalna i niewidzialna, była odbierana jako realnie zachodzące wydarzenia.

Słowa kluczowe: Eucharystia, język syriacki, judaizm, anafora

 

 

Eucharistic Presence of Christ: early evidence

Summary

 

The Aramaic terminology used in the Syriac Churches both of the East and of the West, point out the literal understanding in 10th century of the real presence of Christ in His Eucharistic Body. The most ancient texts on Eucharist confirm such an understanding present in the Church from the very beginning. In the paper, the opinions of the early Christian authors are collected and compared to the fragments of anaphoras ascribed to the authors who had lived in the first 4 centuries of Christianity. All the evidence confirms that the spiritual reality, though untouchable and invisible, was treated as the events that really take place.

Keywords: Eucharist, Syriac language, Judaism, Anaphora

Box PDF