Andrzej Sebastian Jasiński (INT Opole)

andrzeJ s. Jasiński OFM (1953), prof. dr hab., prezbiter, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym OO Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, a w latach 1985–1994 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, Filii KUL. Od 1993 r. wykładowca w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, a od 1994 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, autor licznych publikacji naukowych.

Box PDF