Adrian Przybecki

AdriAn Przybecki (1985), prezbiter, kapelan Rycerskiego i Szpitalnego Zako-nu św. Łazarza z Jerozolimy, doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. E-mail: adriantrad@wp.pl

ORCID 0000-0002-9332-7808

Box PDF