Udział duchowieństwa w tańcach w świetle średniowiecznego ustawodawstwa synodalnego

Participation of the clergy in dances in the light of the medieval synodical legislation (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 85 - 100

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Sylwia Konarska-Zimnicka

Box PDF