Problem of Latinization: No Exit?

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 393 - 404

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 50

Autor Thomas Koonammakkal

Streszczenie:

Problem latynizacji: bez wyjścia?

W niniejszym artykule autor pochyla się nad problemem latynizacji w Kościołach wywodzących się ze wspólnot chrześcijan św. Tomasza w Indiach. Sam będąc kapłanem Kościoła syromalabarskiego wskazuje na bogatą spuściznę chrześcijan indyjskich i z bólem określa swój Kościół jako zlatynizowaną wersję Kościoła orientalnego. Przywołuje dwa etapy latynizacji: pierwsze z XVI w., druga z połowy XIX w. Jednakże winą za trwanie jej skutków nie obarcza jedynie Rzymu, ale również samych członków Kościoła syromalabarskiego, którzy zachowują łacińskie formy pobożnościowe kosztem własnych. Autor jako drogę wyjścia postuluje powrót do źródeł, które w tym wypadku oznaczają duchowość liturgiczną oraz chrześcijaństwo orientalne.

Słowa kluczowe: Chrześcijanie św. Tomasza, Kościół syromalabarski, latynizacja, Indie.

Box PDF