Polskojęzyczne publikacje homilii w serwisie YouTube jako XXI-wieczne zbiory homiletyczne

Homilies in Polish on YouTube as the 21st Century Place of Preaching

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 483 - 497

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 48

Autor Piotr Wajs

Streszczenie:

Naturalną formą przekazu wiary jest nauczanie oralne. Szczególną jego formą są kazania i homilie. Na przestrzeni wieków zostało opublikowanych wiele materiałów homiletycznych, zawierających zapis tego rodzaju nauczania. Najnowszą formą publikacji homilii jest portal YouTube. Wyniki wyszukiwania słowa „homilia” w polskiej wersji YouTube odsyłają do około 253 000 materiałów, natomiast zapytanie o „kazanie” wskazuje 53 000 wyników. W związku z kilkuset tysiącami publikacji mogącymi służyć za materiał badawczy dla homiletyki autor stawia pytanie: Czy filmiki z sieci mogą pełnić rolę współczesnych homiliarzy? Przykłady zbiorów kazań, znajdujących się na YouTube i omówionych w artykule, wskazują, że można je traktować jako nowoczesną formę homiliarzy. Szczególnie dotyczy to homilii zamieszczonych przez instytucje kościelne. Formalną żnicą pomiędzy zbiorem kazań wydanym w postaci książki a uzyskanym za pomocą dostępu do sieci jest nośnik. Warto podkreślić, że publikacja w formie audiowizualnej posiada cechy homilii utracone w druku, a istotne dla przekazu oralnego. Autor wskazuje, że publikacje treści w serwisie YouTube mają również swoje słabe strony. Mimo tego wnioskuje, że nie należy bać się tych swoistych homiliarzy.

Słowa kluczowe: homilia, YouTube, media społecznościowe.

Homilies in Polish on YouTube as the 21st Century Place of Preaching

Summary

Natural form of transmission of the faith is the oral teaching. The sermons and homilies are its special form. Over the centuries, many materials have been published as homiletic. The recent form of homilies publication is YouTube. The search results for the word “homily” refers to about 253 000 materials, while the querry about “sermon” indicates 53 000 results on the Polish version of YouTube. In this study the author tries to answer the question: can the internet moveis be considerated as the contemporary homiliriums? The study, based on some examples, gives the answer: yes. The formal difference between the set sermon pub- lished as a book and obtained by On-line access is the a data carrier. It is worth to underline that the publication in audio-visual form has more important characteristics of a spoken homily than its printed version. Of course the On-line resources of the homilies have not only van- tages, but we shouldn’t fear to use them

Key words: homily, YouTube, social media, catholic Church 

Box PDF