Muzyka instrumentalna w liturgii po Soborze Watykańskim II

Instrumental Music in the Liturgy after the Second Vatican Council (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 513 - 528

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 40

Box PDF