Krzyż na ołtarzu lub obok niego


Strona: 53 - 69

Publikacja w numerze Rok XX (2014), nr 43

Autor Kazimierz Lijka OMI

Box PDF