Kantor psalmu, psałterzysta, psalmista

Chantre de psaume, psautieriste, psalmiste (Rès.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 529 - 532

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 40

Autor Filaber Andrzej

Box PDF