Dzieje zespołu klasztornego oo. augustianów w Lublinie (1624–1864)

Geschichte des Augustinerklosters in Lublin (1624–1864)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 223 - 232

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Irena Rolska

Box PDF