Aria Es ist vollbracht z Pasji według św. Jana — muzycznym traktatem o usprawiedliwieniu Jana Sebastiana Bacha?

Aria Es ist vollbracht of the Passion according to John — the musical treatise On Justification by Johannes Sebastian Bach? (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 139 - 150

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Bogusław Kochaniewicz OP

Box PDF